Risico’s tijdens het verblijf

Als uw dier sociaal is, krijgt hij tijdens het verblijf in het dierenhotel een kamergenoot en speelt uw hond met andere honden op het speelveld.
Dieren die minder goed gesocialiseerd zijn, worden altijd in een eigen, apart verblijf geplaatst. Daardoor komt het zelden voor in DierDorado dat een dier een ander dier verwondt.

Bij DierDorado bevinden zich vele dieren in elkaars omgeving. Daardoor is de kans op overdraagbare ziekten of aandoeningen voor uw dier groter dan in uw eigen omgeving. Mocht zich zo'n ziekte of aandoening voordoen, dan krijgt uw huisdier altijd de medische zorg die het nodig heeft. Eventuele kosten komen wel voor rekening van de eigenaar van het huisdier (zie ook Medifonds). Voorbeelden zijn de kosten inclusief het vervoer voor een ingeschakelde dierenarts en de administratieve afhandeling door DierDorado.

Wist u dat ‑ ook al logeert een hond in een dierenhotel ‑ volgens de wet de eigenaar aansprakelijk blijft voor zijn of haar hond? Wanneer een dier schade berokkent aan personen, andere dieren of materiële zaken, dan zijn de kosten voor rekening van de eigenaar. De eigenaar kan zich eventueel beroepen op de WA-verzekering.

Vanaf de dag dat uw huisdier bij DierDorado verblijft, kunt u deelnemen aan het Medifonds. De kosten zijn € 1,50 per dag per huisdier.
In dit fonds worden tot een maximum van € 500,= medicijnen of medische behandelingen tegen bacteriële of virale infecties (=overdraagbaar van het ene huisdier op het andere) vergoed.

Ondanks vaccinaties en een goede hygiëne kunnen deze infecties zich bij uw huisdier openbaren tijdens of kort na een verblijf in het dierenhotel. Het dier kan er thuis reeds mee in aanraking zijn gekomen zonder dat er al iets te merken was of uw kat of hond kan het overgenomen hebben van andere hotelgasten. Zo komt bij katten verkoudheid en niezen wel eens voor; bij honden hoest of een maag-/darmaandoening. Het Medifonds vergoedt bij zulke gevallen de dierenartskosten.

Niet-overdraagbare ziekten of aandoeningen worden niet door het Medifonds vergoed. Voorbeelden zijn aandoeningen van spieren en gewrichten of een (acute) hernia.
Het Medifonds geldt tot maximaal 10 dagen nadat het huisdier het dierenhotel verlaten heeft. Als een huisdier medicijnen, (voedings-)supplementen en dergelijke gebruikt, dan is deelname aan het Medifonds verplicht.

LET OP: Bij uw reservering dient u medicijngebruik, (chronische) aandoeningen en dergelijke altijd voor te leggen. Mocht uw huisdier vlak voor een dierenhotelverblijf thuis een aandoening, ziekte of anderszins hebben gekregen, dan dient u direct telefonisch contact met DierDorado op te nemen. Een aandoening kan reden zijn om uw huisdier niet in het dierenhotel op te nemen. Zoiets als een besmettelijke aandoening kan het verblijf namelijk onverantwoord maken voor de andere dieren.